Saga om Stagstrup-erne

Gudrun og Aages børn

Gift 12. juni 1934

   Allerede få måneder efter brylluppet blev Erik Stagstrup født.

Gudrun og Aage 1976

Erik Stagstrup

 Det var den 26. september 1934. Efter nogle år ved landbruget blev han seminarieuddannet og virkede som folkeskolelærer i en årrække, indtil han i efteråret 1978 kom galt af sted. Under en redningsaktion ved ildebrand på nabogården fik han en hjerneblødning, som førte varig invaliditet med sig.

   Erik var først gift med Doris Stagstrup, som stammede fra Skive. De fik ikke børn, før de adopterede Melvin William Stagstrup, der ved dåben på et nonnekloster i Tyskland fik navnet Hinz. Han har som voksen slået sig ned i Randers. Melvin har styrmandseksamen og arbejder for tiden som mekaniker på færgerne.

Eriks mor - hendes far - hans mor. Eriks far - hans mor - hendes far og Erik selv i 1935

Erik og Kirsten

   Senere adopterede de Oliver Carsten Stagstrup, der også er bosiddende i Randers.

   Doris og Erik blev skilt, og efter nogle år som enlig, traf han (igen) Kirsten Stagstrup, en gammel flamme fra højskoletiden. Kirsten var blevet enke og havde en stor familie med børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn i Fredericia og omegn. Den familie blev Erik en fast bestanddel af til stor glæde for alle parter. Og det varede til hans død i november 2001. Han er begravet på den lokale kirkegård i Fredericia.

Erik 2001

Hans Stagstrup Kristensen

  Den 13. november 1936 kom Hans Stagstrup Kristensen til. På trods af tidens afvandring fra landbruget og over til alle mulige andre erhverv, var Hans ikke på noget tidspunkt indstillet på at forsøge sig inden for andre erhverv. Fra konfirmationsalderen, da han kom i lære på gårde på egnen, og indtil i dag har han uafladeligt kunnet gøre rede for, hvilken vej produktionen bør gå.

Svigerbørn 1966 : Inger - Doris - Tage - Aksel - Kirsten - Aage - Gudrun

Inger og Hans

      Hans blev gift med Inger Marie Kristensen med op-vækst i Østjylland, og de købte en gård i Holme Bjerge syd for Århus. Efter nogle år bredte byen sig den vej, og de flyttede til Lunden i nærheden af Grenå, hvor det var muligt at få adgang til mere jord og bedre pruduktionslokaler.

Hans og Inger 2006

Ingrid ældste pige

   Inger og Hans fik to børn, Erland og Anette, som begge blev gift og stiftede hjem.

   Den tredje i Gudrun og Aages børnerække er Ingrid Stagstrup Nielsen, der blev født den 2. december 1937.

Ingrid og Tage 2006

Ingrid og Tage

   Hun var ung, da hun blev gift med Tage Kjeld Nielsen, der stammer fra det østlige Himmerland. Tage er født den 5. december 1932. De første år flyttede de meget rundt i Salling – over Balling, Thorum og Breum til Lyby og Glyngøre. Men de endte op i Vestsalling, først Lem og så Lihme. Til gengæld er der heller ikke mange, som har ejet flere forskellige privatbiler end dem.

   Tage var i mange af årene specialarbejder med bygningskonstruktion som speciale. Ingrid passede børn i dagplejen – foruden sine egne og børnenes.

   Parret fik en datter og tre sønner, Gitte, John, Tommy og Palle.

Karen Hansen på rejse

Karen og Aksel

   Karen Stagstrup Hansen blev den fjerde i søskendeflokken. Hun er født den 20. januar 1939. Karen fik en kontoruddannelse og arbej-dede på slagteriet i Skive.

Aksel W. Hansen

Karen og Finn

   Her mødte hun Aksel W. Hansen, som i mange år var ansat ved Skive Kommunes Vejvæsen. Karen og Aksel var gift indtil Aksels død i 1994.

Finn Nygaard Jensen

Jørgen Stagstrup

   I 1996 mødte vi første gang Karens ven Finn Nygaard Jensen. De blev aldrig gift eller fik børn; men de holdt sammen, indtil Finn døde i november 2001.

   Karen og Aksel fik sammen tre børn, en datter og to sønner, Judy, Kenneth og Bo.

Nummer fem i Gudrun og Aages børneskare er Jørgen Stagstrup, og han kom som den eneste af dem til i besættelsestiden, nemlig den 17. januar 1941. Efter uddannelsen fik han en kort karriere som folkeskolelærer. Men det var ungdomsskolen, han havde fået øje på. Fra 1965-2002 blev det til 37 år som skoleleder – kun afbrudt af en periode på 8 år, hvor han var valgt af ungdomsskolelederne som deres landsformand og således lavede fagligt arbejde for ungdomsskolen og kollegerne.

Jørgen, Kirsten og Bjarke 2001

Jørgen og Kirsten

   Det er og bliver upraktisk at bo i Breum og have sit arbejdsmæssige ståsted i København. Det kunne kun blive en overgangsperiode, og otte år var en lang overgang.

   I foråret 1966 blev han gift med Kirsten Jensine Stagstrup (født Thestrup og det i Sparkær den 6. januar 1945) og så flyttede de omgående ud af byen.

   Kirsten er uddannet som teknisk tegner, før man troede på computeren. Som sådan arbejdede hun hos Hede Danmark og på kommunekontor. Senere slog hun over i sekretærarbejde på skolen og i skoleforening. Det blev dog forsikringsbranchen, der blev valget, indtil hun som 60-årig gik på efterløn og dermed også fik bedre tid til at gå med på golfbanen.

   Det er i parentes bemærket en – for dem – fortrinlig idræt, som da også optager dem begge langt ud over det rimelige.

   De fik 3 sønner, Thure, Rune og Bjarke.

Knud Stagstrup 2001

Knud Stagstrup

   Knud Stagstrup er den yngste i Gudrun og Aages flok, idet han blev født den 15. maj 1945. Således har han ikke direkte erindringer om tiden i Sindbjerg, som blev fraflyttet i september 1947. Til gengæld var han den eneste faste hjemmeboende i årene på Otting Hede. Knuds erindringer om barndomstiden afviger derfor ikke så lidt fra de ældre fem søskendes.

   Knud læste blandt andet russisk sprog ved Århus Universitet. Noget løst feriearbejde ved Tivoli Friheden udviklede sig til 23 års ansættelse der med mange funktioner, primært i HK-området. Og det blev tillige indgangen til fagligt arbejde til fordel for kollegerne i den branche samt faglige hverv gennem HK og lokale partipolitiske tillidshverv i bydelen Christiansbjerg, hvor han bor.

   Knud er forfatter af historiske og personpsyko-logiske romaner, noveller og digte. Således er han ofte vinder af konkurrencer på det (og andre) område.

    Gennem alle årene siden 1965 – efter 3 år i Viborg - har Knud boet i Århus, og nu, hvor han er gået på efterløn, ser han meget til byen, idet han ved privat træning og ved stævner ofte løber i Århus - og også rundt i landet. Desuden rejses der til og i udlandet nogle gange hvert år.

Ingrid - Erik - Karen - Hans i året 1940

Nyeste kommentarer

04.04 | 09:40

På Google kan man finde melodien: Barndomsminder - morsomme sang...

12.01 | 13:10

LOL

14.05 | 00:48

Denne side er forældet. Syntes derfor den brude lukkes ned. Flere...

08.07 | 23:16

Billedet af Harald og Gudren er, som jeg husker dem varme og kærlig....